0
Winkelwagen
€ 0,00
Garantie (conform onze Algemene Voorwaarden voor consumenten)

Wij geven om onze producten en doen logischerwijs ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er iets gebeurd waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging. Wij hanteren binnen de eerste 30 dagen na levering altijd onze 30 dagen 'niet goed - geld terug' garantie. Naast uw rechten tijdens de hieronder genoemde wettelijke bedenktermijn, mag u in de eerste 30 dagen na levering van een product dat niet naar behoren functioneert, altijd kiezen tussen kosteloze reparatie, omruiling of uw geld terug.


Retourneren

Bent u niet helemaal tevreden over uw aankoop bij ons? Retourneren is geen probleem binnen de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen. U dient ons binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling te laten weten dat u de bestelling wilt retourneren. Dit kunt u doen door het sturen van een email naar service@medicaplaza.nl. Vermeldt u hierbij altijd uw ordernummer en de gegevens die u gebruikt heeft bij het plaatsen van de bestelling zodat wij uw order snel kunnen terugvinden. Wij verzoeken u vriendelijk om de procedure te volgen en niet zonder meer pakketten 'retour afzender' te sturen.

Uiteraard kunt u het product binnen de bedenktermijn beoordelen maar het product wat u terug wilt sturen zal redelijkerwijs ongebruikt en in originele staat en verpakking geretourneerd moeten worden. Precies zoals het beoordelen van een product in een fysieke winkel zou gebeuren. Voor retourzendingen die incompleet of met onredelijke gebruikssporen worden teruggestuurd, kunnen kosten in rekening gebracht worden. Uitgesloten van retour zijn producten die om hygiënische redenen niet ingenomen kunnen worden. Hieronder vallen aangebroken verpakkingen van bijvoorbeeld incontinentiemateriaal en thermometerlensfilters. Ongeopende verpakkingen kunnen uiteraard wel worden geretourneerd.
Na aanmelding van uw retour, heeft u 14 dagen om de zending naar ons terug te sturen. Verpak het artikel stevig en doe de factuur of orderbevestiging erbij, zodat wij deze zo snel mogelijk kunnen verwerken. Een ondeugdelijke verpakking kan tot schade lijden die wij u in rekening zullen moeten brengen.

U kunt het product terugsturen naar ons magazijn op het volgende adres:

MedicaPlaza
Papland 16
4206 CL Gorinchem
 
Nadat wij het product retour hebben ontvangen, crediteren wij het betaalde bedrag, inclusief eventueel betaalde verzend- en/of betaalkosten. De enige kosten die u maakt bij een retourzending zijn de kosten voor het terugsturen van de bestelling naar ons. Wij streven er naar uw betaling binnen 7 werkdagen te crediteren. Dit doen we via de betaalmethode die u zelf heeft gebruikt. Betaalt u via iDeal dan zal de betaling ook op de gebruikte betaalrekening worden teruggestort. Een betaling met uw Creditcard wordt op uw Creditcard gecrediteerd.


Bovenstaande procedure is de makkelijkste manier van retourneren. U heeft wettelijk gezien ook het recht om te retourneren middels het herroepingsformulier.
Hieronder vindt u een volledig overzicht van uw rechten en plichten. Het formulier vindt u onderaan deze pagina.Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed, of wanneer u in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, het laatste goed fysiek in bezit krijgt. Voor overeenkomsten betreffende de levering van een goed dat bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen geldt de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.
 
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons
Medica Plaza
Osdorperweg 185
1069 LL Amsterdam
service@medicaplaza.nl
 
via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen.
U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.